Krótko i treściwie o hipotece

by:

Dom i Wnętrze

W rozmowach czy w artykułach często zauważamy pojawiające się stwierdzenie, że ktoś ma hipotekę na mieszkaniu czy domu. Czasami nie do końca jest jasne na czym ona polega. Czym jest zatem hipoteka? – wyjaśnia adwokat z kancelarii Przemyslawmalinowski.pl

Czym jest Hipoteka?

Hipoteka jest to ograniczone prawo rzeczowe, które służy zabezpieczeniu wierzytelności (zabezpieczenie wykonania zobowiązań pieniężnych). Na mocy tego prawa wierzyciel hipoteczny może dochodzić zaspokojenia z nieruchomości, w przypadku gdy zobowiązanie nie zostanie spłacone, bez względu na to czyją nieruchomość stała się własnością i z pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi właściciela nieruchomości. Właściciel w takim wypadku jest określany jako dłużnik hipoteczny. Hipoteka unormowana jest w ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece.


Hipoteka a prawo własności

Hipoteką można obciążyć prawo własności nieruchomości (w tym także gruntów), spółdzielcze prawo do lokalu, prawo do użytkowania wieczystego, prawo do domu jednorodzinnego (w spółdzielni mieszkaniowej) – tłumaczą prawnicy z kancelarii https://przemyslawmalinowski.pl/

Comments are closed.